Redactie

Dit zijn de Mensen achter MagaZijn

Johan Van der Vloet
Hoofdredacteur

Johan Van der Vloet, diaken, is theoloog en psycholoog. Hij is oprichter en directeur van Kairos, de catechistenopleiding van het bisdom Roermond (NL). Daarnaast is hij professor aan het seminarie van Rolduc in Nederland en docent Religie, Zingeving en Levensbeschouwing aan de UC Limburg-Leuven. Hij is oprichter en hoofdredacteur van MagaZijn, een realisatie van vzw ZinVinding waarvan hij stichter en voorzitter is.

Ilse Cornu
Eindredacteur

Ilse Cornu is theologe. Ze doceert ethiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van het bisdom Antwerpen (B). Ze is medeoprichter en eindredacteur van MagaZijn, een realisatie van vzw ZinVinding waarvan zij medeoprichter en coördinator is.

Hanne Vandenbroeck
Redacteur

Hanne Vandenbroeck is freelance vertaler en redacteur en is gebeten door boeken. Ze is altijd nieuwsgierig naar verhalen die mensen met zich meedragen en durft zelf ook wel eens wat op papier te zetten. Ze wil graag meer uit het leven halen dan een carrière en materiële bezittingen en wordt blij van de kleine dingen in het leven. Haar sterkste én haar zwakste punt zijn haar hoofd dat nooit stilstaat … behalve als ze leest.

Julie Putseys
Redacteur

Julie Putseys is freelance redacteur en journalist. Als student verdiepte ze zich in Geschiedenis en Internationale Politiek. Ze houdt van de slappe lach, discussies over de samenleving, lezen, films, mooie, niet-toeristische plekjes en spierpijn na het lopen.

Kim De Roover
Redacteur

Kim De Roover woont in het Antwerpse en is werkzaam in het onderwijs. Ze combineert haar job met journalistiek werk en freelance reisbegeleiding. Als klein meisje was het haar ambitie het mooiste plekje op de wereld te vinden. Intussen heeft ze dat gevonden in haar gezin. Na haar bachelor secundair onderwijs volgde ze de masteropleidingen godgeleerdheid en journalistiek. Kim is geboeid door de menselijke psyche en alles wat zich daarin afspeelt. Ze gelooft in een zingeving waarbij Oost en West elkaar ontmoeten. Pluralisme, empathie en tolerantie zijn daarbij geen losse flodders.

Jesse Van den Eynden
Redacteur

Jesse Van den Eynden is filosoof en geluidskunstenaar. Hij is gespecialiseerd in muziekfilosofie. Hij heeft veel ontzag voor de mens en zijn vermogen om zich te uiten via allerlei vormen van cultuur. Film, literatuur en muziek zijn zijn favoriete bezigheden. Hij denkt graag na over de modernisering van de maatschappij en de gevolgen die hieraan verbonden zijn voor bepaalde tradities.