Gebruiksvoorwaarden

Je bent van harte welkom op MagaZijn. Door de site te gebruiken, ga je akkoord gaat met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Niet de meest interessante lectuur op MagaZijn, maar toch de moeite om eens door te bladeren.

MagaZijn is een initiatief van de vzw ZinVinding. Wie lid wordt van MagaZijn wordt daardoor toegetreden lid van onze vzw. Dat wil zeggen dat je gebruik kan maken van de diensten van onze vzw, in casu MagaZijn, maar ook van andere diensten die we je via deze weg aanbieden. Ook instellingen kunnen toegetreden lid worden.

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van MagaZijn kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Je geeft ook toestemming om de persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

Als 1 van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

1. Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op MagaZijn. Maar MagaZijn is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op MagaZijn te beoordelen.

MagaZijn is een portaalwebsite. Dat betekent dat gebruikers, auteurs en organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud die zij plaatsen op MagaZijn. De verantwoordelijkheid voor artikels en beeldmateriaal berust bij de auteur van het artikel en de maker van het beeldmateriaal.

Wij doen ons uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.

Dit gezegd zijnde, willen we natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten. We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

2. Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

Wil je artikels delen via je sociale media, dan stellen we dat bijzonder op prijs. Wil je inhoud van MagaZijn op een andere manier hergebruiken, stuur dan een mailtje met je precieze vraag via info@magazijn.community of via Contact onderaan deze pagina. We bijten niet en delen graag.

Wat mag je zonder toestemming?

 • Inhoud gebruiken voor jezelf of binnen je familiekring, zonder dat je er geld voor vraagt.
 • Korte stukjes citeren binnen je eigen inhoud, met correcte bronvermelding en link naar MagaZijn.
 • Korte stukjes citeren voor zingevingsdoeleinden, zonder dat je er geld voor vraagt en met correcte bronvermelding en link naar MagaZijn.

Voorbeeld van een correcte bronvermelding: Naam Auteur © MagaZijn.Community met link naar www.magazijn.community of het geciteerde artikel.

Om multimedia (beelden, filmpjes, software, geluid, …) te gebruiken, moet je altijd toestemming vragen.

Sommige namen, tekens of logo’s op de website zijn geregistreerde handelsmerken. Tenzij anders vermeld, berust de eigendom bij MagaZijn. Ze worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Je mag die merken dus niet gebruiken zonder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan MagaZijn.

Plaats je zelf een bijdrage op MagaZijn, plaats dan alleen eigen inhoud of inhoud van anderen waarvoor jij de juiste rechten en toestemming bezit. Als je inhoud van anderen plaatst die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten, dan moet je schriftelijke toestemming hebben om die te gebruiken op MagaZijn. Je vrijwaart MagaZijn tegen aanspraken van derden op basis van jouw inhoud. Door inhoud te plaatsen op MagaZijn geef je MagaZijn toestemming om die inhoud te gebruiken.

3. Privacy

Door je aan te melden op de site ben je akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.

Je mag alleen aanmelden onder je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan. We mogen je profiel geheel of gedeeltelijk blokkeren of verwijderen als je gegevens niet voldoen.

We zullen persoonsgegevens verzamelen en opslaan in een database. Je bezorgt ons vrijwillig deze gegevens door te registreren en aan te melden op de site, door je profiel te bewerken, door deel te nemen aan acties, door producten te kopen of door de site te gebruiken.

Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak. We hebben verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.

We gebruiken je gegevens om je een optimale surfervaring aan te bieden, je op de hoogte te houden over de werking van de site, je te contacteren met nuttige aanbiedingen van MagaZijn of je te laten contacteren met nuttige aanbiedingen door partners van MagaZijn.

Je kan zelf tijdens het registreren aanduiden of je nuttige aanbiedingen via e-mail of post wil ontvangen van MagaZijn of partners. Je kan die keuze later altijd nog wijzigen in je persoonlijke profiel. Als je zelf toestemming geeft, dan mogen we je persoonlijke gegevens meedelen aan partnerorganisaties.

Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Als je je MagaZijn-profiel annuleert, dan bewaren we je persoonlijke gegevens maximaal 2 jaar. Tenzij we ze langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Als je niet wil dat we je informatie opslaan in onze database, dan kan je ons dit laten weten per brief aan vzw ZinVinding t.a.v MagaZijn, Langeheidestraat 86, 3040 Ottenburg of door een mailtje te sturen via info@magazijn.community of via Contact onderaan deze pagina.

Als we de spelregels over je persoonlijke gegevens veranderen, dan brengen we je altijd op de hoogte. Je kan dan zelf beslissen of je mee wilt spelen volgens de nieuwe regels of niet.

We verzamelen op MagaZijn ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser waarmee je surft of klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie om de site nog beter te maken. Om die gegevens te verzamelen, maken we gebruik van cookies. Cookies zorgen er ook voor dat je je wachtwoord op de computer kan bewaren zodat je niet elke keer opnieuw moet aanmelden op MagaZijn. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, ben je akkoord dat we cookies gebruiken op MagaZijn. Als je cookies uitschakelt, kunnen we de optimale werking van de site niet garanderen.

Je hebt altijd recht op inzage in je persoonlijke gegevens op MagaZijn. De belangrijkste daarvan kan je zelf bekijken, aanvullen en wijzigen op je persoonlijke profielpagina. De volledige data over jouw persoon kan je opvragen door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar vzw ZinVinding t.a.v. MagaZijn, Langeheidestraat 86, 3040 Ottenburg. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door ons te laten verbeteren, aanvullen of schrappen.

Merk je dat jouw gegevens worden gebruikt op een manier die jij niet kan toestaan, dan kan je je op elk moment hiertegen verzetten. Laat het ons alsjeblieft weten per brief aan vzw ZinVinding t.a.v. MagaZijn, Langeheidestraat 86, 3040 Ottenburg of door een mailtje te sturen via info@magazijn.community of via Contact onderaan deze pagina.

4. Reacties en deelname

Je kan op MagaZijn op verschillende plaatsen reageren op artikels, ervaringen uitwisselen en deelnemen door eigen inhoud te plaatsen. Wij vinden dat het internet fantastische kansen biedt om gemeenschap te vormen rond zingeving.

Als je af en toe op publieke internetfora komt, dan weet je ook dat het er niet altijd beschaafd aan toe gaat. Dat hoort er nu eenmaal bij, vinden we. Als het echt de spuigaten uitloopt, dan heeft de redactie het recht en de plicht om in te grijpen. Dat doen we om het recht van anderen op een serene ervaring en deelname op MagaZijn te garanderen.

Daarom enkele spelregels over deelname op MagaZijn. Hoewel de goeden ze misschien niet nodig hebben en de kwaden zich er misschien niet aan zullen houden. 😉

 • Respecteer intellectuele eigendomsrechten. Plaats alleen eigen inhoud of inhoud van anderen waarvoor jij de juiste rechten en toestemming bezit. Als je inhoud van anderen plaatst die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten, dan moet je schriftelijke toestemming hebben om die te gebruiken op MagaZijn. Je vrijwaart MagaZijn tegen aanspraken van derden op basis van jouw inhoud. Door inhoud te plaatsen op MagaZijn geef je MagaZijn toestemming om die inhoud te gebruiken.
 • Respecteer de wetgeving. Geen bijdragen die mensen of organisaties schade berokkenen. Geen schendingen van de openbare orde en de goede zeden. Geen beledigingen, discriminatie, laster, aanzetten tot haat, rassenhaat, xenofobie. Geen kwetsende of onjuiste bijdragen.
 • Respecteer de privacy van mensen. Plaats geen persoonlijke gegevens van jezelf of van anderen. Wil je in contact komen met andere gebruikers, stuur dan een mailtje via Contact onderaan de pagina.
 • Verzorg je taal. Druk je verstaanbaar uit in correct Nederlands. Geen vulgair taalgebruik.
 • Geen reclame voor producten, diensten, evenementen, organisaties of websites. Geen jobaanbiedingen.
 • Geen virussen of technische foefjes die gebruikers of de werking van de site kunnen schaden.
 • Geen bijdragen die mensen, groepen of organisaties aanvallen, vernederen, uitschelden of zwart maken.
 • Geen dominante aanwezigheid door te hoge frequentie, te grote lengte, provocatie of intimidatie.
 • Geen bedreigingen, zelfs niet fictief of grappig bedoeld. We doen van elk geval aangifte bij de politie met vermelding van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.
 • Geen nietszeggende bijdragen of bijdragen naast het onderwerp.
 • Geen bijdragen in een andere taal dan het Nederlands, tenzij een kort citaat.
 • Geen copy-paste of gewoon herhalen van inhoud die elders gebruikt is.
 • Geen bijdragen die alleen bestaan uit een link. Vertel liever wat je daar gelezen hebt en waarom dat voor jou relevant is.
 • GEEN REACTIES GESCHREVEN IN HOOFDLETTERS. Mensen ervaren dat als schreeuwen.
 • Geen commentaren op het moderatiebeleid van de redactie.

Kom je storende bijdragen tegen die niet voldoen aan de spelregels, dan kan je ze aanduiden als ongepast.
Zo, waarschijnlijk wist je niet eens dat er zoveel storende ruis in internetfora mogelijk was.

De redactie van MagaZijn heeft het recht en de onplezierige opdracht om storende ruis te verwijderen en te voorkomen door:

• berichten die niet voldoen te verbergen of te verwijderen
• discussies af te sluiten of te verbergen
• gebruikers die herhaaldelijk de spelregels overtreden geheel of gedeeltelijk te blokkeren of te verwijderen
• politiediensten of gerechtelijke autoriteiten te informeren over ernstig ongeoorloofd gedrag

We hoeven dat niet te motiveren en er ook niet over te communiceren.

Als je bijdragen plaatst op MagaZijn, ga je akkoord dat je naam verschijnt bij je bijdrage. Je e-mailadres tonen we uiteraard niet. Andere gebruikers mogen je naam en je bijdragen niet gebruiken, niet voor commerciële en ook niet voor onwettige doelen zoals spamming of stalking.

MagaZijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikersbijdragen op de website.

5. Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische wetgeving. Je verbindt je ertoe je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Leuven, onverminderd het recht van MagaZijn om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. MagaZijn mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven naar vzw ZinVinding t.a.v. MagaZijn, Langeheidestraat 86, 3040 Ottenburg of door een mailtje via info@magazijn.community of via Contact onderaan deze pagina.

Proficiat! Je bent een van de weinige mensen die tot helemaal beneden in de gebruiksvoorwaarden heeft gebladerd. We wensen je een heel fijne tijd op MagaZijn toe.