HOE HET BEGON

Wat zou het fijn zijn om altijd te weten hoe je weg te vinden in het leven! Om met de grote en kleine levensvragen te kunnen omgaan.
Helaas bestaat de handleiding van het leven niet …
Instituten en systemen geven niet altijd helpende antwoorden. Dus lopen we allemaal wel eens verloren. Als we er maar van leren …

Met de jaren hebben wij alleszins veel bijgeleerd.We wisselden ervaringen uit, toetsten onze gedachten en boomden door over heikele kwesties.
We discussieerden, daagden elkaar uit, spraken over zin en onzin, over levenspijn en voldoening.

Dat bracht ons op het volgende idee: als we alles wat we in ons leven als zinvol ervaren
– grote en kleine zingevers, het maakt niet uit – nu eens verzamelen op een toegankelijke plek? Dan hebben veel meer mensen er wat aan!

Zo is MagaZijn er gekomen …

Eerst gingen we praten met mensen in onze professionele context en privé-omgeving.
We spraken met hen over zin en tegenzin, over voldoening, over energie die weer energie geeft. En zie, zij gaven ons verhalen terug.
Zij spraken ons over goesting, bevlogenheid, engagement, hechting, begrijpen en begrepen worden,
geprikkeld worden door verschillen en je op je gemak voelen dankzij gelijkenissen.
Allemaal zinnige dingen.

We werden zowaar nog enthousiaster, want aan inhoud ontbrak het niet!
En we voelden ook: als we door een beetje te delen al zoveel terugkrijgen, wat een boost zou dat geven als we met nog meer zouden zijn!
En zo evolueerde MagaZijn van een plan naar deze plek waar we sinds 2015 zinnige verhalen delen.
Want dat is onze invalshoek: zin.

Een open doos …

Ons logo is een open doos: een knipoog naar de veelzijdige manier waarop we werken en naar de waaier van bronnen die wij – en jullie – aanreiken.
MagaZijn is een plek waar je vrij op zoek gaat naar wat jouw leven zin geeft.
Waar andere media stoppen, vragen wij door naar wat mensen drijft en goesting geeft. Verder, dieper, helder kijken en luisteren.
MagaZijn geeft ruimte aan verhalen van en over mensen die vanuit verschillende invalshoeken iets zinnigs te vertellen hebben.
Dat doen we door schitterende mensen aan het woord te laten in interviews.
Door je blik te verruimen in nieuwsanalyses en dossiers.
Door inspiratie op te doen bij levenskunstenaars en mensen op de werkvloer.
Door je de weg te wijzen naar boeken, films, theater, tentoonstellingen en verrassende plekken die goesting doen krijgen in het leven.

We focussen op wat ons verbindt en op wat we samen bijdragen aan de wereld.
Realistisch en hoopvol. Zo wordt MagaZijn ook een maatschappelijk project.
Zin vinden, geeft zin om zin te delen.
Laten we dat samen doen!

Je bent heel erg welkom in jouw MagaZijn van de zin!

MagaZijn is een initiatief van vzw ZinVinding.
Langeheidestraat 86
3040 Ottenburg
België

Ondernemingsnummer: BE 0627 783 901
RPR Leuven
IBAN: BE28 7350 3979 2620
BIC: KREDBEBB

Contacteer ons via info@magazijn.community
Ontdek ook onze ZinVindingsTrajecten!

WIE ZIJN WIJ ?

Ilse Cornu

Mede-oprichter MagaZijn en vzw ZinVinding

Ilse Cornu is theologe en ethica. Ze doceert sinds 1993 ethiek van partnerrelaties en seksualiteit aan de bacheloropleiding Gezinswetenschappen van Odisee en sinds 1999 aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Ze is gastprofessor aan de KULeuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, en aan de Faculteit Geneeskunde in de opleiding Familiale en Seksuologische Wetenschappen. Daarnaast is ze sinds december 2022 wetenschappelijk onderzoeker voor Curando vzw - in samenwerking met KULeuven - op het thema 'katholieke identiteit en recreatieve seksualiteit bij senioren in woonzorgcentra'.

Johan Van der Vloet

Oprichter MagaZijn en vzw ZinVinding

Johan Van der Vloet, diaken, is doctor in de theologie en klinisch psycholoog. Hij is onderzoeker aan de UCLL en doceert er al meer dan 30 jaar Religie, Zingeving en Levensbeschouwing. Daarnaast is hij sinds september 2022 hoofdredacteur van het christelijk weekblad Tertio.

In 2013 schreven ze samen 'Iedereen spiritueel! Praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit', uitgegeven bij Halewijn, Antwerpen. Daarin ontwikkelden ze een originele methode rond zingeving. Het succes van deze aanpak – het boek kende drie herdrukken - stimuleerde hen om in 2015 het project ZinVinding uit te werken en dit online magazine MagaZijn op te zetten. Beide initiatieven combineren hun jarenlange expertise in en passie voor zingeving. Hun ervaring en inzichten delen ze via trajecten, vormingen en verhalen. Zo ondersteunen ze mensen en organisaties om betekenis, veerkracht en verbinding te zoeken én te vinden.