HOE HET BEGON

Ken je dat, je draai vinden? Wat zou het fijn zijn om altijd te weten hoe te draaien!
Om met de grote en kleine levensvragen te kunnen omgaan. Helaas bestaat de handleiding van het leven niet …
Instituten en systemen geven niet altijd helpende antwoorden. Dus lopen we allemaal wel eens verloren.
Als we er maar van leren … Met de jaren hebben wij alleszins veel bijgeleerd. We wisselden ervaringen uit, toetsten onze gedachten en boomden door over heikele kwesties.
We discussieerden, daagden elkaar uit, spraken over zin en onzin, over levenspijn en voldoening, …
Dat bracht ons op het volgende idee: als we alles wat we in ons leven als zinvol ervaren – grote en kleine zingevers, het maakt niet uit – nu eens verzamelen op een toegankelijke plek?
Dan hebben veel meer mensen er wat aan! Zo is MagaZijn er gekomen.

Eerst gingen we praten met mensen in onze professionele context en privé-omgeving.
We spraken met hen over zin en tegenzin, over voldoening, over energie die energie geeft. En zie, zij gaven ons verhalen terug.
Zij spraken ons over goesting, bevlogenheid, engagement, hechting, begrijpen en begrepen worden, geprikkeld worden door verschillen en je op je gemak voelen dankzij gelijkenissen.
Allemaal zinnige dingen.
We werden zowaar nog enthousiaster, want aan inhoud ontbrak het niet!
En we voelden ook: als we door een beetje te delen al zoveel terugkrijgen, wat een boost zou dat geven als we met nog meer zouden zijn!
En zo evolueerde MagaZijn van een plan naar deze plek waar we sinds 2015 zinnige verhalen delen.
Want dat is onze invalshoek: zin.

Ons logo is een open doos: een knipoog naar de veelzijdige manier waarop we werken en naar de waaier van bronnen die wij – en jullie – aanreiken.
MagaZijn is een plek waar je vrij op zoek gaat naar wat jouw leven zin geeft.
Waar andere media stoppen, vragen wij door naar wat mensen drijft en goesting geeft. Verder, dieper, helder kijken en luisteren.
MagaZijn geeft ruimte aan verhalen van en over mensen die vanuit verschillende invalshoeken iets zinnigs te vertellen hebben.
Dat doen we door schitterende mensen aan het woord te laten in interviews.
Door je blik te verruimen in nieuwsanalyses en dossiers.
Door inspiratie op te doen bij levenskunstenaars en mensen op de werkvloer.
Door je de weg te wijzen naar boeken, films, theater, tentoonstellingen en verrassende plekken die goesting doen krijgen in het leven.

We focussen op wat ons verbindt en wat we samen bijdragen aan de wereld.
Realistisch en hoopvol. Zo wordt MagaZijn ook een maatschappelijk project.
Zin vinden, geeft zin om zin te delen.
Laten we dat samen doen!

Je bent heel erg welkom in jouw MagaZijn van de zin!

MagaZijn is een initiatief van de vzw ZinVinding.

WIE ZIJN WIJ

Ilse Cornu

Eindredacteur

Ilse Cornu is theologe en doceert al meer dan twee decennia ethiek van partnerrelaties en seksualiteit aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Ze is ook gastprofessor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven.

Johan Van der Vloet

Hoofdredacteur

Johan Van der Vloet, diaken, is theoloog en psycholoog. Hij doceert Godsdienstpedagogie (Grootseminarie Roermond), Religie, Zingeving en Levensbeschouwing (UCLL) en werkt als supervisor.

Beiden zijn ze gepassioneerd door zingeving. Daarom richten ze in 2015 de vzw ZinVinding op. Van daaruit ondersteunen ze mensen en organisates om betekenis, veerkracht en verbinding te zoeken én te vinden. Ze delen hun ervaring en inzichten via trajecten, vormingen en verhalen.