Kan anticonceptie verplicht worden?

Kun je ouders verplichten tot anticonceptie? Hugo de Jonge, de Rotterdamse wethouder van Onderwijs, Jeugd en Gezin bond vorig jaar de kat de bel aan. Volgens hem moet het aan kwetsbare ouders die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap verboden worden om kinderen te krijgen. De Antwerpse OCMW-voorzitter Fons Duchateau gaf hem gelijk. Het debat laaide in volle hevigheid op toen de Aalsterse OCMW-voorzitster anticonceptie voor gezinnen die een leefloon aanvragen op de agenda zette. Het spel zat helemaal op de wagen toen sp.a-voorzitter John Crombez een wetsvoorstel in die richting wilde maken. Het debat kan nog breder gevoerd worden als we ook onze groeiende kennis over genetische afwijkingen in overweging nemen. Kunnen wensouders van wie de kinderen het risico lopen om drager of patiënt te zijn ook verplicht worden tot anticonceptie?