Ahmed Azzouz: ‘Telkens wanneer de profeet Mohammed niesde, bedekte hij zijn mond met zijn hand of een stuk stof.’

0
13

Het sanitaire verbod op religieuze bijeenkomsten treft moslims zwaar. Sommigen vinden dat we niet bang mogen zijn van het coronavirus, omdat alles in de handen van Allah ligt. Islam-inspecteur Ahmed Azzouz spreekt dit tegen: ‘In de Koran en de ḥadīth worden wij juist opgeroepen om alles te doen wat in onze mogelijkheid ligt om onszelf te beschermen.’

Wat betekent tijdens deze coronacrisis het verbod op religieuze diensten voor moslims?

De moslims reageren heel divers. Velen hebben begrip voor de maatregelen. Ze vinden dat het de juiste beslissing is om de verspreiding van het virus in te dijken. Sommige moskeeën bieden online bepaalde diensten aan, zoals lezingen over bepaalde thema’s of koranrecitaties. Ook WhatsApp en facebook voorzien moslims van geestelijke en spirituele voeding.

Een minderheid zegt dat we niet bang hoeven te zijn voor een coronabesmetting. Ze gaan ervan uit dat alles voorbestemd is: ‘Als Allah het wil, dan worden wij niet ziek, of wij onszelf beschermen of niet. Waarom zouden we onszelf dan beschermen? En waarom worden de moskeeën gesloten? Het is net omwille van de zonden van de mensen dat we nu wereldwijd gestraft worden! Is het niet absurd om de moskeeën te sluiten, terwijl wij net de moskeeën nodig hebben om Allah te smeken om ons te beschermen en gezond te houden? Het is net Allah die wij willen smeken om Zijn straf af te wenden van ons!’ Dit is een lijstje van uitspraken die ik heb opgevangen sinds de start van de lockdown en het piekmoment van de coronacrisis. Toch kloppen die gedachten niet. In de Koran lezen we in Sūrat al-Baqara, 2:195: ‘Geeft bijdragen op Gods weg en stort jullie niet eigenhandig in de ondergang, en doet goed. God bemint hen die goed doen.’ Dit Koranvers waarschuwt ons expliciet om onszelf te beschermen en niet in gevaar te brengen door bepaalde daden te verrichten die tot onze ondergang kunnen leiden.

Zijn er in de islamitische traditie regels over hoe je moet omgaan met besmettelijke ziekten?

Jazeker. In een overlevering van Bukhārī zegt de profeet Mohammed – vrede zij met hem: ‘Als je erover (de pest) hoort in een land waar je bent, ren er niet voor weg en als je hoort dat het in een bepaald land is uitgebroken, ga dat land dan niet binnen.’ Dat is vergelijkbaar met de maatregelen die vele overheden wereldwijd hebben genomen op advies van virologen en medici om hun bevolking te beschermen tegen het coronavirus. Het is eigenlijk een soort lockdown zoals we die nu kennen: blijf in je kot en ga niet op reis.

Moslims kennen verschillende vormen van rituele wassing. Die handelingen beschermen ongetwijfeld preventief tegen ziektes.

In de islamitische traditie zien we niet alleen een focus op quarantaine, maar ook op de persoonlijke hygiëne van ieder individu. Die vormt een voorwaarde voor bepaalde praktijkrituelen, zoals het gebed, de Koran lezen, tijdens de bedevaart enzovoort. We lezen in een overlevering van al-Tirmidhī dat de profeet Mohammed telkens wanneer hij niesde zijn mond bedekte met zijn hand of met een stuk stof.  Moslims kennen verschillende vormen van rituele wassing: voor het gebed, de grote wassing na geslachtsgemeenschap en handen wassen vóór het eten. Die handelingen beschermen ongetwijfeld preventief tegen ziektes. Moslims worden ook gestimuleerd om actief te zoeken naar geneesmiddelen om ziektes te bestrijden. De profeet Mohammed zegt in een ḥadīth ‘dat er voor elke ziekte een geneesmiddel bestaat’. Het is dus verbazend dat sommige imams oproepen om toch samen te gaan bidden in de moskee als er een piek van coronabesmettingen is.

Je zei al dat sommige moslims het virus een straf van Allah vinden?

Zij zijn inderdaad van mening dat zo’n ziekte een straf van Allah is, terwijl wij duidelijk zien dat het virus iedereen zonder uitzondering kan treffen. Ik zie covid-19 niet als een straf van God. Besmettingen zijn eerder een gevolg van ons gedrag. Wanneer iemand het dan heeft over een straf, is dat enorm kwetsend voor de mensen die getroffen zijn door dit virus.

In de Koran staat expliciet vermeld dat veel problemen die zich voordoen op het land en in de zee het gevolg zijn van menselijke interventies.

Tegelijkertijd wijst alles er op dat de verantwoordelijkheid van de mens in het tot stand komen van dat soort virussen verpletterend is. Onze hebzucht leidt tot de vernietiging van heel ons ecosysteem. Daardoor vestigen dieren die op zoek zijn naar voedsel zich in de nabijheid van mensen. En zo besmetten ze ons met virussen waarvoor nog geen vaccinatie bestaat. In de Koran staat expliciet vermeld dat veel problemen die zich voordoen op het land en in de zee het gevolg zijn van menselijke interventies. De oproep om de maatregelen niet toe te passen omdat wij toch beschermd zullen worden door Allah, is wereldvreemd en gevaarlijk. Via de Koran en de ḥadīth worden wij juist opgeroepen om alles te doen wat in onze mogelijkheid ligt om onszelf te beschermen.

Yassin Elforkani, imam in Amsterdam Nieuw-West, zei dat moslims met een migratieachtergrond zich vaak schamen als ze corona hebben omdat daaruit zou blijken dat ze de regels niet zouden hebben gevolgd. Merkt u dat ook? Hoe gaat u daarmee om?

Ik heb daarover geen onderzoek gedaan, maar ik heb wel de indruk dat sommige moslims met een migratieachtergrond van de eerste generatie zich inderdaad schamen om hun vrienden, familie en kennissen te vertellen dat zij besmet zijn geraakt met het corona-virus. Ik ben van mening dat niemand zich hoeft te schamen als hij of zij besmet is. Het kan iedereen overkomen, ook voorzitters van politieke partijen en ministers.

niemand hoeft zich te schamen als hij of zij besmet is.

Belangrijker is om hieruit lessen te trekken en ervoor te zorgen dat je andere mensen niet besmet. Dat kunnen we doen door hen aan te manen om voorzichtiger te zijn bij sommige bijeenkomsten, zoals trouwfeesten, begrafenisuitvaarten enzovoort.

Hoe moet het postcoronatijdperk eruitzien?

Het postcoronatijdperk biedt enorm veel kansen. Veel vergaderingen worden nu digitaal georganiseerd. Daardoor rijden er minder wagens en hebben we de kans om ervoor te zorgen dat er minder schadelijke stoffen in de natuur uitgestoten worden. Verder moeten wij als mensheid goed nadenken hoe het zover is kunnen komen, uit die inzichten lessen trekken en in de toekomst veel bewuster met mensen, dieren en milieu omgaan.

Wat kunnen de religies daaraan bijdragen?

Ik denk dat religies en levensbeschouwingen bij hun gemeenschappen het bewustzijn kunnen aanscherpen dat ze zich meer moeten inzetten voor een wereld waarin we op een verantwoorde manier omgaan met mens, natuur en milieu. Voor een wereld waarin er meer aandacht is voor wereldwijde solidariteit. Het is nu meer dan ooit duidelijk dat de wereld een klein dorp is. Als het ergens op een ver afgelegen plek mis gaat, heeft dat invloed op alle landen.

Interview en foto: Johan Van der Vloet

 

Boeiend artikel? Help ons zin geven en delen:

Dank je wel!

Heb ook jij een hoopvol en zingevend verhaal? Stuur het ons via info@magazijn.community!
Wie weet, kom ook jij in het MagaZijn van de zin!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here