Wat vinden Leuvense moraaltheologen van holebi-zegeningen?

0
510
homosexual couple © Sofia Hernandez

De voorbije maand werd druk geschreven over de beruchte verklaring van de Congregatie voor Geloofsleer van het Vaticaan: in de katholieke kerk mogen geen zegeningen gebeuren van verbintenissen tussen partners van hetzelfde geslacht. Ook in MagaZijn volgden we de kwestie op. De THOMAS-website van de KU Leuven vroeg aan onze eindredacteur – die in een ander leven ook gastprofessor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen is – om mee te werken aan een interview over deze tekst.

Uitgangsvraag was: wat staat precies in de tekst zelf? En wat is er zo aanstootgevend aan? Sommigen zeggen dat de kerk al altijd op die manier over homoseksualiteit denkt en dat er dus niets nieuws is onder de zon. Anderen beklemtonen dat de recente verklaring in tegenspraak is met de nieuwe koers die het Vaticaan, en de paus in het bijzonder, voert in deze thematiek. Klopt dat wel?

Het interview is in de eerste plaats gericht op leerkrachten godsdienst, want zij voelen soms de moed zakken als ze nog maar eens over al deze (voor)oordelen van de kerk in gesprek moeten treden met leerlingen. Van hen wordt verwacht getuige te zijn vanuit de katholieke traditie. Hoe gaan zij best om met deze spanning? En welk advies kan de duizenden godsdienstleerkrachten in Vlaanderen helpen? Velen zijn namelijk ontgoocheld dat de paus dit document ondertekende of minstens liet passeren. Wat was hier aan de hand? Hoe vallen de verschillende tendensen in de kerk te begrijpen? En wat zeg je tegen mensen in een homoseksuele relatie, tegen hun ouders, broers en zussen, grootouders? Je merkt het: deze vragen houden ook eenvoudige gelovigen en geïnteresseerde buitenstaanders bezig…

Roger Burggraeve, Ilse Cornu en Thomas Knieps-Port le Roi zijn de verantwoordelijken voor het vak ‘Christelijke seksualiteits-, huwelijks- en gezinsethiek’ aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven. De THOMAS-website legde de bovenstaande vragen voor aan de drie Leuvense moraaltheologen. Stof genoeg voor een stevig gesprek…

Klik hier en verdiep je in hun vakkundige analyse!

Lees ook:

Coverfoto © Sofia Hernandez

 

Boeiend artikel? Help ons zin geven en delen

 Dank je wel!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here